Προτεινόμενες ημερήσιες Εκδρομές στο Δήμο Πλατανιά


Στόχος μας : Να δώσουμε στον επισκέπτη μας προτάσεις για τα μέρη της ενδοχώρας που αξίζει να επισκεφτεί, πώς θα πάει εκεί με το συντομότερο τρόπο, τι μπορεί να δει-πέρα από το μαγευτικό τοπίο- ή να κάνει εκεί. Με βάση τις πληροφορίες του 1ου μέρους του οδηγού αυτού, μπορείτε να κρίνετε ποιες ταιριάζουν στα δικά σας δεδομένα. Μπορείτε ,βέβαια, να αυτοσχεδιάστε.


(Όπου δεν διευκρινίζεται διαφορετικά, θεωρήστε ότι η πρόσβαση μπορεί να γίνει με κάθε μεταφορικό μέσον. Όλες οι διαδρομές έχουν σχεδιαστεί με αφετηρία και τερματισμό την κωμόπολη του Πλατανιά)


Διαδρομή 1η
Διαδρομή 2η
Διαδρομή 3η
Διαδρομή 4η
Διαδρομή 5η
Διαδρομή 6η
Διαδρομή 7η
Διαδρομή 8η
Διαδρομή 9η
Διαδρομή 10η
Διαδρομή 11η
Διαδρομή 12η
Διαδρομή 13η
Διαδρομή 14η
Διαδρομή 15η
Διαδρομή 16η
Διαδρομή 17η

Scanmy High tech iQ Codes ©2013